Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för området är: Socialstyrelsen Jönköping region syd-öst.

Vill du skriva dit är postadressen:

Socialstyrelsen,
Box 2163,
550 02 Jönköping.

Du kan också skicka e-post till: socialstyrelsen (at) socialstyrelsen.se.
Telefonnumret till växeln är: 075–247 30 00.
Faxnumret är: 075–247 47 23.