Verksamhet & metoder

BILD-2Utgångspunkten är att ta vara på det naturliga i miljön och den spontana läkning som en fungerande familj kan erbjuda.

Behandlingsfamiljen är basen och står för kontinuitet och trygghet i vardagen medan Tjust behandlingsfamiljer garanterar behandlingsfamiljen kompetens och stöd i form av tät kontakt, handledning och fortbildning.

Behandlingsfamiljerna tillhör en grupp som har regelbunden kontakt sinsemellan.

Behandlingsfamiljen är anställd av Tjust behandlingsfamiljer AB och rekryteras genom utredning och bedömning av Tjust behandlingsfamiljers stödteam. Bland annat används Kälvesten intervjuformulär och projektiva metoder kompletterat med psykologbedömning.

Familjen har i de flesta fall erfarenhet och rutin som familjehem.

Är du intresserad av att vara en sådan familj: Använd vårt intresseformulär »

Läs mer om vår sekretesspolicy här »