Behandlarsamordnardagen hösten 2021

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #5

Alla behandlingssamordnare hos Tjust behandlingsfamiljer AB träffas två gånger per år för att diskutera eller förkovra sig i någon fråga som berör deras arbete.

På schemat för höstens behandlarsamordnardag internutbildades behandlarsamordnarna i rutiner för den nya blanketten för genomförandeplan som finns i Tjust Behandlingsfamiljers journalsystem. Den nya blanketten följer Barns behov i centrum – BBIC och underlättar för behandlarsamordnarna att förse uppdragsgivare med vårdrapporter.

Detta var den första behandlarsamordnardagen där all personal kunde ses fysiskt sedan restriktionerna kring Coronapandemin infördes. Utbildningen hölls under en heldag i Norrköping på Visualiseringscentrum där man även förevisades digitalisering och teknik i en 3D föreställning. Lina Edelborg, Behandlingssamordnare

Konny Lindblom, Utvecklingsledare

Vad händer vid missförstånd?

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #5

En tredje studentuppsats har författats baserad på data från Tjust Behandlingsfamiljers forskning. Uppsatsen är författad av Leo Backman och Elin Englund och det är deras examensarbete på Psykologprogrammet vid Linköpings universitet.

Frågan som undersökts i uppsatsen är hur relationell friktion, missförstånd eller skav i relationen mellan barn och familjehemsförälder hanteras i strukturerade samspelssituationer. Det här är en intressant fråga utifrån mentaliseringsperspektivet. Ett sätt att förklara mentalisering är att det handlar om förmågan att förstå missförstånd; att missförstånd uppstår ofta mellan människor och att det kan bero på att vi upplever och tolkar händelser på olika sätt.

Verkligheten är en individuell tolkning
I uppsatsen har filmer analyserats med metoden diskursiv psykologi. Diskursiv psykologi är, förenklat, en metod där man intresserar sig för detaljer i samspel och i hur vi talar och skriver om verkligheten, och då samtidigt konstruerar världen. I diskursiv psykologi utgår man också ifrån att det inte finns en sann verklighet utan olika individuella tolkningar och upplevelser av verkligheten.

Sex sätt att hantera missförstånd
Vid analysen kom författarna fram till sex olika sätt att hantera missförstånd: tålamod, skratt, frustration, parallellt hanterande, undflyende och förtydliganden. Uppsatsen innehåller mycket intressanta exempel på varje typ av hantering. En viktig slutsats är att de möjliga konflikter som tornar upp sig i ljuset av ett missförstånd skulle kunna väcka ett behov av att lösa ”skavet” i sammanhanget, men så verkar inte vara fallet. Hanteringen bygger inte alltid på att lösning av missförståndet är i fokus, utan snarare att bevara inre kontroll hos de inblandade. Man kan säga att hanteringen av missförstånden snarare konstrueras inom en relation än gentemot en lösning av själva missförståndet i sig.

Anna-Karin Åkerman
leg. psykolog, leg. Psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet

Referens
Backman, L. & Englund, E.  (2021). Att hantera friktion i samspel – en kvalitativ analys av samspelssituationer i en familjehemsrelation. (Examensarbete, Linköpings universitet.)

MBT-grupp i Västervik och Vimmerby

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #5

Nu är vi i gång med MBT-grupp för våra ungdomar i Västervik och Vimmerby.

MBT-gruppen är en öppen grupp som just nu består av sex placerade ungdomar. Några av deltagarna är nya hos Tjust Behandlingsfamiljer och flera andra har varit placerade under en längre tid och har varit del av gruppen lite längre.

Ett sätt att öka mentaliseringsförmågan
Varje deltagare är med i gruppen som längst under tre terminer. Gruppen syftar bland annat till att öka mentaliseringsförmågan hos våra placerade ungdomar.

Gruppen leds av Åsa Hörnell, behandlingssamordnare och steg 1-terapeut samt behandlingssamordnare Malin Nytorpet som är socialpedagog. Både Malin och Åsa är utbildade i mentaliseringsbaserad terapi (MBT).

Malin Nytorpet, Behandlingssamordnare & Åsa Hörnell, Behandlingssamordnare

Ute på mässor igen

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #5

Nu är Tjust Behandlingsfamiljer äntligen i gång och deltar på olika branschmässor igen efter ett uppehåll med anledning av pandemin.

Först ut var HVB-Guidens HVB- och Familjehemsmässa i Stockholm den 28 september. Mässan var relativt välbesökt trots rådande restriktioner som fortfarande gällde. Tjust Behandlingsfamiljer hade många nyfikna besökare sin monter, både många nya bekantskaper men också en hel del välkända och befintliga uppdragsgivare. Tänk så härligt det är att kunna ses så här igen!

Under hösten och vintern kommer TBF synas på både SSiL’s, Curas och HVB-guidens mässor och seminarier runt om i landet, och kommer givetvis även delta på årets upplaga av Socionomdagarna i Stockholm.

Jennie Sjöblom, Rekryteringssamordnare

Nu är vi i gång med flera utbildningar

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #5

Under september drog ytterligare två ICDP – Vägledande samspelsutbildningar igång på Tjust behandlingsfamiljer.

Denna gång är det våra nya medarbetare i Norrköping och Jönköping som deltar. Totalt sju nyfikna behandlingsfamiljer samt två psykologer deltar i utbildningen, som hålls i Östsvenska Handelskammarens lokaler i Norrköping av rekryteringssamordnare Jennie Sjöblom och behandlingssamordnare Fanny Wesström.

I Jönköping deltar 11 familjer och utbildningen leds av Björn Storbaek och Malin Holm som båda är behandlingssamordnare. Utbildningen sträcker sig över årsskiftet och omfattar sammanlagt åtta halvdagar.

Jennie Sjöblom, Rekryteringssamordnare