Att uppmärksamma behandlingsfamiljernas icke placerade barn

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #1

Under 2021 har Tjust Behandlingsfamiljer haft en projektgrupp som jobbat med frågan ”Hur kan organisationen uppmärksamma behandlingsfamiljernas icke placerade barn?” 

Det hela startade utifrån ett önskemål om att göra familjernas egna barn synliga i det arbetet som sker i våra behandlingsfamiljer. Behandlingsfamiljerna drar ofta ett stort lass, men glöms bort att lyssnas på. En av våra behandlingsföräldrar, Carina och behandlingssamordnare Maria fick till uppgift att fundera på hur vi kan tillvarata barnens kunskap och behov. Under våren följdes detta upp på personalmöten för att fånga in tänkta behov i familjerna. Man var enade om att genom att få upp detta på agendan, så skapas en medvetenhet om att tänka in och ställa frågor till familjerna om hur deras övriga barn mår. Barnen intervjuas när en familjehemsutredning görs, men sedan återkommer man sällan till dem. Att fråga om deras åsikt efter exempelvis avslutad placering kan var ett sätt att få fler perspektiv. 

I slutet av året skickades en mötesinbjudan till alla Tjust Behandlingsfamiljers icke placerade barn att få träffas. Man hade bjudit in Erika som tidigare jobbat på TBF som behandlingsfamilj, och som har vuxit upp med föräldrar som varit familjehem i hela hennes liv. Det var mycket uppskattat att få ta del av hennes erfarenheter från två perspektiv. Det öppnade också upp diskussionen kring vad man kan känna och uppleva när man lever tillsammans i en behandlingsfamilj.

Maria Johansson, behandlingssamordnare

Socionomdagarna 2021

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #1

I november medverkade Tjust Behandlingsfamiljer återigen på Socionomdagarna efter uppehåll 2020 med anledning av Corona. Under två dagar fanns vi på Stockholmsmässan med den stora montern. 

På plats dessa dagar var verksamhetschef Gunilla Nyström, platscheferna från respektive kontor, Jenny Johansson från Västervik, Karin Zöögling från Jönköping och Matilda Agebjörn från Vimmerby (saknades gjorde Louise Gladh från Norrköping). Även utvecklingsledare Konny Lindblom och rekryteringssamordnare Jennie Sjöblom fanns på plats, så det var ett stort och peppat gäng som bemannade montern.

– Vi upplevde att det var givande dagar på mässan, och vi mötte många härliga och glada gäster i montern, både många nya kontakter och även en hel del gamla bekanta och etablerade kunder. Det är alltid den kombinationen som gör det så roligt på mässor, att få skapa nya kontakter och berätta om vår verksamhet men också att få träffa nöjda kunder som gärna kommer fram och delar sina goda erfarenheter av våra insatser, berättar Jennie.

– Vi tar med oss de goda samtalen när vi nu går in i 2022, och skapar nya möjligheter och blickar framåt. Under året kommer vi synas på flera mässor runt om i landet, men vi återkommer också till socionomdagarna även detta år såklart, avslutar Jennie.

Jennie Sjöblom, rekryteringssamordnare

Ungas säkerhet på nätet ur ett föräldraperspektiv

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #1

Idag finns internet överallt. Att som förälder kunna sätta begränsningar och spärrar kan vara en trygghet och säkerställer våra ungas säkerhet även på nätet. 

Per arbetar som behandlingsfamilj hos Tjust Behandlingsfamiljer och har ett stort kunnande när det gäller IT. För en tid sedan satte han ihop ett material och föreläste för personalgruppen i Jönköping om ”Ungas säkerhet på nätet”, och behovet av att begränsa ungas åtkomst till olämpligt material. 

Under föreläsningen gick han systematiskt igenom vilka möjligheter som finns att kunna använda olika typer av begränsningar och spärrar på mobiler, surfplattor, playstation, x-box och internet. Han delade med sig av sina egna erfarenheter med digitalt kunniga barn som utmanar och tar sig runt spärrar. Samtidigt fördes en gemensam diskussion om att begränsningar kan vara hjälpsamma, men att det också är viktigt att lära våra unga att sätta sina egna gränser allt eftersom. En mycket informativ eftermiddag.

Se föreläsningen: Mentaliseringsbaserat arbete inom familjehemsvård

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #1

Tjust Behandlingsfamiljer vill tacka för ett gott samarbete 2021 genom att dela med sig av en föreläsning. Den handlar om mentaliseringsbaserat arbete inom familjehemsvård och hålls av Anna-Karin Åkerman. Hon har under flera år bedrivit forskning i vår verksamhet med utgångspunkt i ett mentaliseringsbaserat perspektiv. Dela gärna med er av länken nedan till era kollegor!

Länk till föreläsning: https://www.youtube.com/watch?v=pkWZ_YbfW54

Anna-Karin Åkerman
leg. psykolog, leg. Psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet

Att arbeta med avslut – en viktig del i uppdraget

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #1

På höstens sista seminarium i Jönköping hade Tjust Behandlingsfamiljer fokus på ”avslut”. Många gånger är detta en svår process att vara i och därför viktigt att få jobba med. 

Deltagarna fick alla utgå från egna erfarenheter av bra och mindre bra avslut som man själv upplevt. Sedan lyftes detta till de placerades barns perspektiv. Viktigt att tänka på är att alla placeringar på Tjust Behandlingsfamiljer startar med ett avslut från något annat för våra unga. Hur det avslutet sett ut kommer att påverka starten. 

De flesta av Tjust Behandlingsfamiljers unga har varit med om plötsliga avbrott i relationer, vilket vi inte vill ska upprepas igen. Ett avslut är ofta smärtsamt, särskilt för de unga, men också för de som arbetat tillsammans i ärendet. Det gör att man riskerar att hamna i ett undvikande. Därför är det viktigt att det finns en tydlig tid som möjliggör tid för att sörja, tid för att se tillbaka och glädja sig åt framsteg, att summera erfarenheter för att sedan kunna blicka framåt till det som kommer. Våra psykologer delade med sig av den psykologiska processen som sker i de terapeutiska avsluten. Den processen kan vi överföra till familjens och teamets arbete med avslut.

Karin Zöögling, platschef Jönköping