Anknytning, hälsa och utveckling hos små barn i familjehem

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #3

Barn som placeras i familjehem har vanligen upplevt försummelse och trauma. I en systematisk forskningsöversikt undersökte Vasileva och Petermann (2018) prevalensen, dvs. hur vanligt det är, med olika utvecklingsproblem och symptom i den här gruppen barn. I fokus var små barn under åtta år. 

Resultaten visade att ungefär 40% hade försenad utveckling, problem med psykisk ohälsa eller otrygg anknytning. Försenad utveckling gällde motorisk utveckling men framför allt kognitiv utvecklingsförsening. 38% hade psykiatriska problem på en klinisk nivå. Ungefär 22% hade ett desorganiserat anknytningsmönster. Här bör det påpekas att majoriteten av studierna var gjorda utanför Norden, men även studier från våra grannländer fanns med (dock inga svenska). 

För barn i förskoleåldern behöver man förstå att de agerar ut svåra saker de upplevt exempelvis i lek, till skillnad från äldre barn och unga som visar traumarelaterade problem genom undvikande och undandragande. En annan skillnad är att förskolebarn behöver tillgång till sina anknytningspersoner för att reglera sina känslor mer än äldre barn. 

Viktigt att ställa diagnos
Vasileva och Petermann drar en viktig slutsats av studien och understryker vikten av initial diagnostik då barn placeras, och att traumarelaterade diagnoser verkligen ställs. Detta för att barnen ska bli rätt förstådda. Familjehemsföräldrarna behöver få träning i hur de kan förstå och ta hand om barnen utifrån detta, till exempel för att undvika att skrämma redan rädda barn ännu mer. 

Anna-Karin Åkerman
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi 
Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet

Referens
Vasileva, M. & Petermann, F. (2018). Attachment, Development, and Mental Health in Abused and Neglected Preschool Children in Foster Care: A Meta-Analysis. Trauma, Violence & Abuse, 19(4), 443-458.

Nu är vi ute på mässor igen!

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #3

Nu är det mesta som vanligt igen och vi kan åka ut och träffa alla våra härliga kollegor och kunder ute på årets branschmässor. 

Vi ställde ut vår monter i Stockholm i april och gladdes åt att det var fullbokat och att många nyfikna kommuner var på plats med lika stor entusiasm som vi. 

Under året kommer vi att synas på följande mässor;

SSIL Seminarie i Stockholm 12/5 ( Odenplan 7A )
HVB och Familjehemsdagen Växjö 19/5 (Växjö konserthus)
SSIL Seminariet i Västerås 15/9 (Elit Stadshotellet)
HVB och Familjehemsdagen Stockholm 28/9 (Odenplan 7A)
Psykoterapimässan i Stockholm 4-5/10 (Stockholmsmässan)
SSIL Seminariet i Göteborg 20/10 (Quality Hotel 11)
HVB och Familjehemsdagen i Karlstad 13/10 (Karlstad CC)
Socionomdagarna i Stockholm 22-23/11 (Stockholmsmässan)
HVB och Familjehemsdagen i Växjö 24/11 (Växjö konserthus)
SSIL Seminariet i Stockholm 1/12 (Odenplan 7A)

Vi ses där!

Ett hem att växa i

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #3

Under hösten 2021 påbörjades utbildningen Ett hem att växa i tillsammans med ett härligt gäng behandlingsfamiljer från våra kontor i Vimmerby och Västervik. 

Kursledare var rekryteringssamordnare Jennie Sjöblom samt behandlingssamordnare Åsa Hörnell. Utbildningen bestod av åtta träffar med olika teman varje gång. 

Ett hem att växa i är en utbildning som består av ett utbildningsmaterial från Socialstyrelsen. Den bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och familjehem om vad familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Teoretiska kunskaper och fakta varvas med berättelser, exempel från verkliga livet och frågor för reflektion samt konkreta råd och tips. Utbildningen ger även familjerna möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Svenska forskare har bidragit med material och familjehemsorganisationer och andra nationella aktörer har bidragit med värdefulla erfarenheter och kunskaper i utbildningsmaterialet.  

På grund av pågående pandemi och restriktioner blev det ett kortare uppehåll mitt under utbildningen, men i mars hade vi den avslutande träffen där det bjöds på intensiva diskussioner och en hel del skratt. Vi vill tacka våra härliga familjer för sitt engagemang och deltagande och vi ser fram mot nästa utbildning. 

Åsa Hörnell och Jennie Sjöblom

Högt resultat i medarbetarenkät för 2021

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #3

Tjust Behandlingsfamiljer gör årligen en medarbetarundersökning i sitt arbetsmiljöarbete i form av en medarbetarenkät. Årets resultat präglas av ett högt resultat samt hög svarsfrekvens.

Enkätfrågorna har tagits fram genom att se på frågeställningar som är generellt förekommande i branschen samt frågeställningar som är företagsspecifika. Dess lydelse och utformning har diskuterats och arbetats fram i företagets ledningsgrupp. 

Frågorna utgörs av olika påståenden som är grupperade i grupper kring vad frågorna handlar om. Respondenten ska ange i vilken grad denne instämmer i påståendet mellan 1, instämmer inte, till 6, instämmer helt. 

I arbetsmiljöarbetet ingår även att ta in information från medarbetarsamtal, diskussioner på arbetsplatsträffar, skyddsronder, genomgång av frisk- och sjuktal samt genomgång av incidenter och skador. 

Nedan visas en graf över resultaten per frågeområde och kontor. 

Konny Lindblom, Utvecklingsledare

Behandlingssamordnardag våren 2022

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #3

Då alla restriktioner släppts på och covid-19 inte längre ses som en samhällsfarlig sjukdom har vi äntligen kunnat träffa våra kollegor på dom andra enheterna. Först ut var behandlingssamordnarna.

Vårens behandlingssamordnardag hölls i dom vackra omgivningarna på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Fokus för dagen var framtid, utveckling och utbildning. 

Vi inledde med att titta på en digital föreläsning av Anna-Karin Åkerman, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och doktorand i klinisk psykologi Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, anställd av Tjust Behandlingsfamiljer om ”Mentaliseringsbaserat arbete inom familjehemsvården”. Föreläsningen finns på YouTube. För att lyssna följ länken nedan:

Länk: Mentaliseringsbaserat arbete inom familjehemsvården – YouTube 

Dagen togs vidare av behandlingssamordnare Malin Nytorpet och leg. Psykolog Agneta Reneby som höll en intressant föreläsning om studiecirkeln ”Mentaliseringsfrämjande  behandlingsarbete i praktiken”. En föräldrautbildning Agneta och Malin satt samman utifrån MBT-Fostercare. Detta efter att de gått en utbildning på Anna Freud center i London, i just MBT-F. 

Gruppen diskuterade Tjust Behandlingsfamiljers pågående arbete och modell och hur vi tillsammans kan utbildas och utvecklas för att hålla behandlingsarbetet och modellen fortsatt i framkant. 

När vi summerade dagen med en runda i gruppen, var alla överens om att dagen varit efterlängtad på många sätt. Att träffa sina kollegor och bli påfylld med både ny och nygammal kunskap. Sen, inte att förglömma eller förringa, den vackra inramningen på småländska Astrid Lindgrens Värld.

Jenny Johansson
Platschef Västerviksenheten