Ökad förståelse för behandlingsprocessen

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #4

Under tre tillfällen har Jönköpings personalgrupp träffats och arbetat med behandlingsprocessens olika faser. Att tillsammans knyta ihop erfarenheter och teorier fördjupar förståelsen för vad som sker i de olika faserna av processen.

Vi har, utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv, försökt skapa en förståelse för hur olika nivåer samverkar och påverkar varandra. Att få en gemensam beskrivning som vi kan använda oss av gör det också enklare att återvända till i vardagen.

Våra behandlingsfamiljer är våra primära behandlare. Det är de som i vardagen finns och möter upp våra unga. De står i mötet av kraftfulla processer som är nödvändiga för att utveckling ska kunna ske. Men vi behöver också insikt i vad som händer i kringsystemen, hur vi organiserar oss för att kunna stötta den unges utveckling och våra behandlingsteam.

Gruppens generositet att dela med sig har bjudit på många igenkänningar, skratt och flera pusselbitar har ramlat på plats.

Vi flyttar!

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #4

Vecka 35 packar vi på kontoret i Västervik ihop oss från villan på Ängalundsgatan och byter från och med den 1 september adress till Lysingsvägen 18.

Sommaravslutning på hög höjd

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #4

Efter en vårtermin med bland annat många goda insatser i skolan från våra ungdomar bestämde sig kontoret i Jönköping för en höghöjdsutmaning.

I skogarna utanför Mullsjö fanns höghöjdsbanor för både stora och små. Alla deltog efter förmåga och det bjöds på många goda skratt dinglandes omkring bland träden.

Kvällen avslutades med grillbuffé. Efter år av pandemi kändes det extra roligt att få samla alla igen till vår terminsavslutning. För vissa var det första gången och för andra var det ett avslut på placeringen.

Årlig bowlingsammankomst i Vimmerby

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #4

I mitten av maj samlades kontoret i Vimmerby för en vårfest med tacobuffé och bowling. Det var en härlig blandning av behandlingsföräldrar, placerade barn, biologiska barn och kontorspersonal. Sammanlagt var det 37 personer som samlades, från sex år och uppåt.

Under kvällen spelades det bowling i blandade lag med en mycket god stämning. En efterlängtad kväll då någon gemensam fest inte varit möjlig sedan december 2019 på grund av pandemin.

– Jag var med för första gången i ett sådant sammanhang och jag njöt av att se hur trygga barnen var i sina respektive familjer, men också att se hur viktig familjetillhörigheten är för dessa barn, berättar Ida Gustafsson som är behandlingssamordnare i Vimmerby. 

Modigt att vara behandlingsfamilj

– Efter kvällen reflekterade jag mycket över hur stort och modigt det är att såväl behandlingsföräldrar som biologiska barn vågar öppna upp sina hem och släppa in nya familjemedlemmar, men också att de placerade barnen vågar släppa in nya personer och skapa nya relationer, säger Ida.

 Ida har tidigare jobbat som socialsekreterare för placerade barn och har många gånger tänkt på att de placerade barnen skulle ha utbyte av att få träffa varandra, men det har inte varit genomförbart.

– Att Tjust Behandlingsfamiljers organisation är uppbyggd på ett sådant sätt att det finns möjlighet till dessa sammankomster tänker jag är värt mycket för barnen som får förståelse för att det finns andra i samma situation, avslutar Ida.

Erfarenhetsutbyte mellan psykologer

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #4

Varje termin träffas personalen på Tjust behandlingsfamiljer yrkesvis över kontoren och i maj var det psykologernas tur att fördjupa sig i psykologfrågor och utbyta erfarenheter.

Personalen träffades på kontoret i Jönköping och förutom åtta psykologer, två platschefer och verksamhetschef Gunilla Nyström, var även Doris Nilsson på plats. Doris Nilsson är psykolog och psykoterapeut och biträdande professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. 

Gästseminarium av Doris Nilsson

Doris höll ett seminarium med rubriken: Trauman som inte kan undflys – påverkan på utvecklingen. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med traumabehandling och har också varit med i att ta fram och utvärdera olika bedömningsinstrument som används för att upptäcka och kartlägga symptom på trauma.

– Under dagen fick vi ta del av den forskning som gjorts på olika bedömningsinstrument och knyta samman det med våra erfarenheter och arbetssätt som psykologer inom Tjust behandlingsfamiljer, berättar Rebecka Nietsche som är psykolog och psykoterapeut på Tjust Behandlingsfamiljer.

Hur kan vår bedömning bli bättre?

I Tjust behandlingsfamiljers nischade verksamhet finns oftast redan kunskap om att barn och ungdomar varit utsatta på olika sätt, vilket lett fram till omhändertagande av socialtjänsten. En fråga som ställdes under dagen var – Hur kan vi bättre bedöma individfaktorer, miljöfaktorer och graden av påverkan på barnet?

– Tillsammans kunde vi diskutera hur vi som psykologer kan bidra till att i ett tidigare skede kartlägga mer specifikt traumatiska upplevelser hos barnet och eventuella symtom på trauma som behöver behandlingsinsatser, säger Rebecka.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt bedömnings- och behandlingsarbete som psykologer inom Tjust behandlingsfamiljer, avslutar hon.