Att läka traumatiserade barn – Traumamedveten omsorg

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #5

Att vara familjehemsförälder innebär ett särskilt ansvar för att skapa en trygg och läkande relation med det placerade barnet. Därför går just nu Tjust Behandlingsfamiljers familjer och deras samordnare från kontoren i Västervik och Norrköping Rädda Barnens utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO).

TMO-utbildningen har utarbetats av National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) i USA, men har översatts och anpassats för Sverige av Rädda barnen. Rädda barnens utbildare Helena Eckerfors och Annika Valentina är på plats och utbildar vid 6 tillfällen.

Familjehemsföräldrar har ett särskilt ansvar för att relationen med de barn som placeras hos dem ska bli så trygg, god och läkande som möjligt.

Utmaningen att läka traumatiserade barn

Utbildningen syftar till att familjehemsföräldrar ska lära känna sig själva och de utmaningar som det många gånger innebär att vara familjehemsförälder åt traumatiserade barn, och hantera den stress som hör samman med rollen. 

Målet med utbildningen är att ge familjerna kunskap i att bemöta de placerade barnen på ett traumamedvetet sätt och att få positiva erfarenheter i omsorgsrollen. Med kunskap om hur trauma påverkar barn kan de som familjehemsföräldrar se och förstå sambandet mellan svåra händelser; känslor och beteende och öka sina förutsättningar att hjälpa barnet hantera sina traumarelaterade behov. 

Under vintern kommer även våra familjer och samordnare på Vimmerby och Jönköpingskontoren att utbildas i TMO.

Psykoterapidagarna i Stockholm

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #5

I början av Oktober var Tjust Behandlingsfamiljer på Psykoterapidagarna i Stockholm för nätverkande och inspiration. Två av företagets psykologer, Caludia Quintana och Sara Sirén var på plats. 

Psykoterapidagarna är ett viktigt forum för alla som arbetar med eller intresserar sig för psykoterapi. Här samlas landets mest framstående experter och praktiker för att ge användbara verktyg, nya insikter och värdefulla lärdomar som stärker oss i vårt dagliga arbete.

Grönt är skönt!

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #5

Just nu sitter vi på Tjust Behandlingsfamiljer tillsammans med våra samarbetspartners inom marknadsföring och arbetar fram ett nytt manér för vår verksamhet. 

Vi kommer, som vi tidigare berättat, under vintern att släppa vår nya hemsida och vi har då också passat på att uppdatera våra färger och vår ”look”. Naturligtvis kommer ni känna igen oss på vår karaktäristiska gröna färg och vår väl igenkända logga.. men med lite spännande nya bitar också utifrån att vi nu är en del av Attendo. Vi ser mycket fram emot att få presentera detta i sin helhet nu i vinter!

Här kommer ett litet smakprov så länge!

Start för MBT-grupp i Vimmerby och Västervik

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #5

Nu har vår ungdomsgrupp dragit igång för den här terminen för våra familjehemsplacerade ungdomar i Vimmerby och Västervik. Gruppen träffas under 1,5 timme varannan vecka på Tjust Behandlingsfamiljers kontor i Vimmerby. 

Ett sätt att öka mentaliseringsförmågan

Gruppen syftar bland annat till att öka mentaliseringsförmågan hos våra placerade ungdomar. Mentalisering är ett begrepp som syftar på vår mänskliga förmåga att förstå oss själva utifrån och andra inifrån. När vi mentaliserar så utgår vi från att vi själva och andra drivs av flera olika inre tankar och känslor, som inte heller är helt synliga utifrån. Att reflektera kring dessa tankar och känslor innebär att vi mentaliserar med en medvetenhet om att det alltid finns ett visst mått av osäkerhet kring vad någon annan tänker och känner.  En god mentalisering är viktig för att kunna förstå och fungera i sociala sammanhang, för våra relationer med andra, för vår förståelse av oss själva och för vår identitet. 

Mentaliseringsprocessen är även viktig för att kunna identifiera, uttrycka och reglera våra känslor och för att styra vårt agerande. Mentaliseringsförmågan är inte statisk utan sviktar emellanåt, speciellt i situationer då vi upplever stress. 

Gruppen består av ungdomar mellan 15-18 år och några av deltagarna är nya hos Tjust Behandlingsfamiljer och flera andra har varit placerade under en längre tid och har varit del av gruppen lite längre. Det är en öppen grupp och ungdomarna brukar delta under tre terminer. Gruppen leds av Åsa Hörnell, behandlingssamordnare och steg 1-terapeut samt behandlingssamordnare Malin Nytorpet som är socialpedagog. Både Malin och Åsa är utbildade i mentaliseringsbaserad terapi (MBT).

Referens
MBT i teori och praktik : om mentaliseringsbaserad terapi av Christina Morberg Pain, Niki Sundström, Fredrik Tysklind

Hjärt- och lungräddningsredo i Jönköping!

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #5

I Jönköping är nu hela personalgruppen utbildad i HLR – hjärt- och lungräddning. 

Under tre timmar fick gruppen lära sig om hur man ska agera beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälp. Man fick även prova en hjärtstartare, många gjorde det för första gången. En mycket uppskattad utbildning av hela personalstyrkan.