Ny platschef i Norrköping

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #1

Vi har äran att få presentera vår nya platschef på Norrköpingskontoret, Lotta Hjelm Persson. I en intervju berättar hon om sig själv och förväntningarna på det nya jobbet.

Lotta, berätta vad du har jobbat med innan och vad du har med dig för erfarenheter

– Jag har de senaste 25 åren arbetat med barn och ungdomar på olika sätt. Allt från förebyggande arbete som Fältsekreterare i Mjölby kommun, till att vara utredningssekreterare och nätverksutredare på SIS ungdomshem Folåsa, på den låsta akut- och utredningsavdelningen. Där arbetade vi i team, med olika professioner för att förstå ungdomarna och deras behov, vilket var otroligt lärorikt och ökade min förståelse för komplexiteten kring socialtjänstens barn. Jag har även tidigare arbetat som familjehemskonsulent i ett mindre privat företag och nu senast var jag gruppledare på Familjeenheten på Råd & Stöd i Linköpings kommun. I det uppdraget tog jag emot socialtjänstens behovsbeskrivningar och matchade sedan med bästa möjliga insats. Vidare stöttade och vägledde jag behandlarna som tillsammans arbetade med öppenvårdsinsatser riktat till cirka 150 barn, ungdomar och deras familjer. Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat för en god samverkan med socialtjänsten, då det är en förutsättning för arbetet med fokuset att tillgodose barnens behov.

Varför har du valt att jobba på Tjust behandlingsfamiljer? 

– Det som lockade mig mest i uppdraget som Platschef på Tjust behandlingsfamiljer var att få leda ett engagerat, kompetent gäng som så tydlig har barnets bästa i fokus. De bidrar på olika sätt i att förstå barnet och ger tillsammans barnet ett sammanhang med meningsfullhet och begriplighet i tillvaron. De ger barnet stöd i att hantera sin vardag och möjlighet att utvecklas på ett gynnsamt sätt.

Vad hoppas du att uppnå som Platschef i Norrköping? 

– Att fortsätta stärka och utveckla det kvalificerade behandlingsarbetet vi bedriver för de utsatta barnen som vi har ansvar för. Att utifrån min erfarenhet, av utredningar inom SIS, kunna vidareutveckla arbetet med utredningsplaceringar i ett sammanhang där barnen inte placeras tillsammans med andra i liknande situationer.

Vad tycker du verkar vara mest givande i arbetet med familjehemsvård? 

– Att få möjlighet att vara med och ta del av den resa som barnet och teamet gör tillsammans. Teamets mål är att skapa trygghet och möjlighet för barnets utveckling inom många olika områden, där behandlingsfamiljen är de som skapar förutsättningen för det, genom att finnas där och att orka stå kvar. 

Tjust Familjehemsteam, ett alternativ till behandlingsfamilj

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #1

Vi har sedan flera år tillbaka erbjudit kommunerna tjänsten “Familjehemsteam”, som ett alternativ till behandlingsfamilj. Tjust familjehemsteam är ett kraftigt utökat stöd som vi erbjuder till familjehem i kommunens egen regi.

Tjust Familjehemsteams kompetenser och professioner kompletterar kommunens egna resurser i ett tätt samarbete i det kommunala familjehemmet. 

En flexibel tjänst

Det är en flexibel tjänst som passar för kortare och tidsbegränsade insatser för att försöka hålla kvar eller förhindra sammanbrott i en redan pågående familjehemsplacering. Det Tjust Familjehemsteam kan bistå med är bland annat handledning och utbildning riktat till det befintliga familjehemmet samt behandlingsmöten och individuella terapeutiska insatser riktade till det redan placerade barnet. Tjust Behandlingsfamiljer har lång erfarenhet och hög kompetens att arbeta med behandling av barn och unga i familjehemsvård.  

Relationellt förhållningssätt

Vi har ett relationellt förhållningssätt, vilket innebär stort fokus på att utveckla den unges och sammanhangets förmåga till samspel och till att skapa bärande relationer. Syftet är att teamet ska stötta familjehemmet att utveckla och stärka anknytningen och samspelet med det placerade barnet/ungdomen och kan vara en insats som sätts in i början av en placering eller under en period när det krisar eller placeringen utvecklas i fel riktning. 

Arbetar som team

Tjust familjehemsteam består av en Leg. Psykolog samt en samordnare som är socionom eller motsvarande och som tillsammans med familjehemmet skapar ett behandlingsteam kring den placerade. Tjänsten kan anpassas eller avvecklas när behovet förändras. Tjust Familjehemsteam innebär en möjlighet att snabbt öka omfattningen på stöd och insatser till både den unge och familjehemmet.

Förfrågan avseende tjänsten görs som vanligt till förfrågansnumret: 0490-34346 eller per mail till: info (at) tjustbehandlingsfamiljer.se.

Värderingsvecka på Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #1

Under hösten har vi på Tjust Behandlingsfamiljer för första gången haft något som kallas för värderingsvecka på vårt kontor i Vimmerby. Värderingsveckan hölls av vår värderingscoach Malin Nytorpet som i sin roll bland annat verkar för värderingar i vardagen och för att inspirera andra i den andan.

Tjust Behandlingsfamiljer är numera en del av Attendo, och inom Attendo ska varje verksamhet ha en så kallad värderingscoach. Denna ska ha lite extra ansvar för att verksamhetens värderingar om hur vi är mot varandra och hur vi stöttar varandra i det dagliga arbetet uppmärksammas. Vi på Tjust Behandlingsfamiljer arbetar ständigt med att stärka de barn och unga vi möter för att ge de bästa förutsättningar att kunna vara den de är och vill vara genom bland annat nyfikenhet, delaktighet och trygghet. Vi har under hösten för första gången nu också haft något som kallas för värderingsvecka på vårt kontor i Vimmerby och som hölls av en värderingscoach. Värderingscoachens ansvar är bland annat att planera och följa upp värderingsarbetet med verksamhetschefen och verka för värderingar i vardagen och inspirera andra i den andan. Inom Tjust Behandlingsfamiljer är det behandlingssamordnare Malin Nytorpet som är vår värderingscoach och som framöver kommer ha ett samarbete med andra värderingscoacher inom Attendos verksamheter. 

Öka medvetenhet om värderingar

Det huvudsakliga målet med värderingveckan är att skapa en ökad medvetenhet om de värderingar som finns inom Attendo, som är omtanke, kompetens och engagemang. Syftet är att under denna vecka uppmärksamma dessa värderingar lite extra, se hur de påverkar vårt dagliga arbete och våra möten med andra. Att se till att vi tillsammans skapar en välfungerande och trivsam arbetsplats där vi alla gör vårt bästa för våra kollegor, behandlingsfamiljer och barn/unga. 

Tema: uppförandekod

Temat denna vecka var uppförandekoden och där tittade vi närmare på de 10 principerna som finns i samband med ett personalmöte. Vi valde också att jobba med begreppet gemenskap, vad betyder det för mig, när känner jag gemenskap? Samt vad förstör en gemenskap? Våra familjer diskuterade detta i smågrupper först sen i helgrupp. Många intressanta diskussioner blev det med fokus både på sig själv som person, sin arbetsroll och på de barn och unga som vi tar emot.

Arbetet som värderingscoach fortsätter för Malin Nytorpet, som ser fram emot att även inspirera andra delar av Tjust behandlingsfamiljer framöver.