Utredningsplaceringar på Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

På Tjust behandlingsfamiljer har vi samlat en rad olika kompetenser i form av psykologer, socionomer, terapeuter och psykiatriker med flera. Detta medför att vi även kan erbjuda kommunerna utredningsplaceringar.

Utredningsplaceringar kan vara ett alternativ när socialtjänsten behöver placera men har behov av utredning för att avgöra lämplig insats.

12 veckors utredning

Ibland har socialtjänsten behov av att verkställa en placering men inte tillräckliga resurser för att avgöra vilken typ av insats som behövs. Tjust behandlingsfamiljer kan då åta sig ett utredningsuppdrag. En utredning pågår i 12 veckor och utgår från de frågeställningar som socialtjänsten har. Vi har tvärprofessionella team med socionom, psykolog och barnpsykiater som tillsammans med vår behandlingsfamilj lägger upp utredningsarbetet.

Vårt utredningsutlåtande bygger på en kartläggning av den unges bakgrund, observationer i vardagsmiljö samt psykologutredning.

Lämna förfrågan?

För att lämna förfrågan om eller bara bolla eventuell utredningsplacering, hör av dig på telefon till oss:  0490–343 46.

Utbildning i mentalisering

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

I Jönköping har vi nu haft en introduktionsutbildning i mentalisering för behandlingsföräldrar.

Vår målsättning är att alla våra behandlingsfamiljer skall genomgå denna utbildning, då det är ett viktigt förhållningssätt som genomsyrar allt arbete vi gör på Tjust behandlingsfamiljer.

Förmåga till mentalisering – en viktig framgångsfaktor

Under utbildningen har psykolog Rebecka Nietsche gått igenom begreppet mentalisering – de olika utvecklingsfaserna och att vi alla kan drabbas av mentaliseringssvikt. Våra placerade barn och ungdomar har ofta med sig brister i mentaliseringsförmågan, och det är viktigt att vi förstår och förhåller oss till detta i vårt arbete. Att utveckla sin förmåga till mentalisering är ett långsiktigt arbete men en viktig framgångsfaktor.

Rollspel för mentaliseringssvikt

Under utbildningstillfällena har behandlingssamordnare Karin Brunbäck och platschef Karin Zöögling presenterat olika rollspel som visat på situationer med mentaliseringssvikt där deltagande behandlingsföräldrar fått gett regi för hur man kan göra istället. En uppskattad introduktionsutbildning som kommer återkomma för ytterligare en grupp senare under våren.

Infokvällar på Tjust behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

Under ett par måndagar i januari har rekryteringssamordnarna Jennie And Sjöblom och Åsa Johansson haft informationskvällar på kontoret i Västervik. Det har varit ett stort intresse och många intresserade familjer från både Västervik och kringliggande kommuner har deltagit.

– I stället för att på vårt sedvanliga sätt bjuda in familjerna en och en har vi nu i samband med en rekryteringskampanj i områdena Västervik och Vimmerby, haft två samlade infokvällar. Totalt har cirka 15 familjer deltagit, berättar Åsa Johansson.

Efter detta har utredning inletts med flera av familjerna, och till de familjer som deltagit erbjöds också en introduktion till familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i” som tagits fram av Socialstyrelsen. De familjer som vill gå vidare för att utredas som behandlingsfamilj, kommer sedan att påbörja utbildningen i sin helhet efter introduktionen.

Ett lättsamt sätta att lära känna Tjust Behandlingsfamiljer

Tanken med detta är att det ska kännas lättsamt att komma hit och lyssna på hur vi jobbar och vad som krävs för att bli familjehem/behandlingsfamilj hos oss, utan att man förbinder sig eller tar några beslut.

– Vi har högt tryck på förfrågningar från kommuner i hela landet, och vi har hela tiden ett stort behov av nya familjer. Alla forum där vi kan få presentera vår fina verksamhet och det fantastiska arbete som våra befintliga behandlingsfamiljer gör, desto större chans att hitta fler nyfikna och engagerade familjehem framåt, menar Rekryteringssamordnare Jennie And Sjöblom.

Tanken är att vi framåt ska genomföra liknande informationskvällar och utbildningsupplägg på våra kontor i Jönköping och Norrköping också.

Nya medarbetare välkomnas till Tjust behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

Vi välkomnar två nya medarbetare till vårt kontor i Norrköping, Claudia och Jens! Här svarar de på ett par frågor om deras erfarenheter och förväntningar på deras nya arbetsplats.

Hej Claudia Manriquez, ny behandlingssamordnare på Norrköpingskontoret! Berätta vad du har jobbat med innan och vad du har med dig för erfarenheter.

– Jag har jobbat med IHF (Intensiv hemmabaserad familjebehandling) i 13 år under Norrköpings kommun.

Min roll där var som familjebehandlare, och mitt huvudsakliga arbete var att hålla i samtal för familjer, föräldrar och par. IHF är tänkt som en insats innan barn och ungdomar placeras utanför sitt biologiska system.

Varför har du valt att jobba på Tjust behandlingsfamiljer?

– Jag valde att arbeta hos Tjust Behandlingsfamiljer därför att jag fick höra hur arbetet med placerade barn bedrevs. Jag lockas av att arbeta i team. Att få bilda team och samarbeta nära en behandlingsfamilj lockade mig då behandlingsfamiljen blir barnets trygga bas och att teamet runt omkring stöttar och möjliggör barnets/ungdomens utveckling positivt.

Vad tycker du verkar vara mest givande i arbetet med familjehemsvård?

– Att arbetet är varierat och utgår från byggande av relationer. Möjlighet att vara en del av stödet till behandlingsfamiljer i form av input och vägledning.

Hej Jens Larsson, ny behandlingssamordnare på Norrköpingskontoret! Berätta vad du har jobbat med innan och vad du har med dig för erfarenheter.

– Jag kommer närmast från kommunens öppenvård och har där arbetat med familjebehandling och tingsrättsbeslutat umgängesstöd. Har tidigare arbetserfarenhet från socialtjänsten som barn- och ungdomshandläggare, HVB och SiS.

Varför har du valt att jobba på Tjust behandlingsfamiljer?

– Jag har mött Tjust Behandlingsfamiljer i tjänsten tidigare och fått ett gott intryck av kompetent och engagerad personal. Har även hört mycket gott från tidigare medarbetare som varit i kontakt med Tjust Behandlingsfamiljer och arbetssättet kring barnen är något som jag tror på och kände att jag gärna vill vara en del av.

Vad tycker du verkar vara mest givande i arbetet med familjehemsvård?

– Det mest givande kring Tjust Behandlingsfamiljers familjehemsvård ser jag är teamet som arbetar runt barnet. Jag tror att ett välfungerande team kring barnet är det som ger störst möjligheter för våra barn till ett självbestämmande liv framöver.

Tinny Byström – ny utvecklingsledare på Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

Sedan någon månad tillbaka arbetar Tinny som utvecklingsledare på Tjust behandlingsfamiljer.

Hon arbetade senast som verksamhetsutvecklare på barn- och utbildningskontoret i Nordmalings kommun. Nu har den naturälskande Tinny tagit med sig sambon och deras två barn och flyttat 70 mil söderut till Finspång med anledning av det nya arbetet.

Tinny, berätta vad du har med dig för arbetslivserfarenheter som du tror kommer till nytta i ditt arbete som utvecklingsledare på Tjust.

– I mitt tidigare arbete som verksamhetsutvecklare hade jag ansvaret för det övergripande systematiska kvalitetsarbetet genom att upprätta och uppdatera rutiner, strukturera upp där det behövdes och implementera nya arbetssätt där det behövs för att utveckla verksamheten framåt. Jag tänker att jag kan bidra med bland annat att vara den personen på Tjust Behandlingsfamiljer som har helhetssynen.

Varför har du valt att arbeta på just Tjust behandlingsfamiljer?

– Jag gillar ju att arbeta med utveckling generellt och Tjust Behandlingsfamiljer tilltalar mig på flera sätt. Framför allt att kärnan i verksamheten och den värdegrund och de nyckelbegrepp som verksamheten vilar på är sådant som jag känner att jag kan stå för och känner igen. Så att få chansen att arbeta på central nivå med verksamhetsutveckling på det här sättet i verksamheten känns jättebra. För mig är det viktigt att få arbeta där jag känner tillit och trygghet och på en arbetsplats och i ett sammanhang där det personliga också kan få plats och man som person kan få växa och utvecklas.

Vad tycker du verkar vara mest givande i arbetet med familjehemsvård?

– Jag kommer ju inte vara inne och jobba i själva behandlingsarbetet på det sättet, men tanken är ju att jag ska se hela verksamheten utifrån ett bredare perspektiv och på det sättet kunna bidra till att uppmärksamma utvecklingsområden och genomföra förbättringar i verksamheten där det behövs . Det är många andra viktiga funktioner och personer som arbetar på detaljnivå och med behandlingen och som behöver få vara där och göra det.