Film som hjälpmedel i handledning

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #3

Film i handledningHandledning är ett betydelsefullt moment i behandlingsarbete och sedan januari 2013 använder våra behandlingssamordnare film som ett verktyg i sin arbetsroll.

Filmade sekvenser sker bl.a. vid samtal mellan behandlingsföräldrar, behandlingssamordnare och barn och analyseras för att öka såväl personalens kompetens som de placerade barnens och ungdomarnas behandlingsresultat. Genomgång av hanteringen av film, visningar samt hanteringen av bandmaterialet gås igenom vid inskrivning.

– De filmade sekvenserna under samtal och samspelssituationer har visat sig vara en bra metod för att lättare ”upptäcka” samspel som fungerar bra, och som går att utveckla, förklarar Genomförandechef Agneta Olivestam och fortsätter:

– Att se sig själv och andra i samspel och få möjlighet att reflektera med sig själv, andra och en handledare ökar kompetensen och kvaliteten i behandlingsarbetet.

Träning ger färdighet

Många människor känner igen sig i att det kan vara obekvämt att agera framför en kamera, det är en av de utmaningar som Agneta och hennes kollegor märkt av.

– Det finns ett visst ”mänskligt motstånd” i processen, förklarar hon och utvecklar:
– Det gäller att få tekniken att fungera smidigt, att vänja sig vid att kameran rullar och att våga se och höra sig själv.

Hon konstaterar också att barnen och ungdomarna har lättare än många vuxna att undersöka alla knappar och funktioner på kameran och snabbt agera mer genuint framför kameran.

Personalen kommer löpande fortsätta träna och utveckla film som verktyg och att det ska kännas och bli en naturlig del i behandlingsarbetet. Metoden gör också att film utgör en kvalitetssäkring av det behandlingsarbete som utförs , och ger även en egenkontroll för det arbete som behandlingssamordnare genomför.

Handledningen hos Tjust Behandlingsfamiljer AB  leds av leg. psykoterapeut och  samt  psykoterapihandledare Per Johansson från Växjö som har lång erfarenhet av film som verktyg i handledning.

Ökad kompetens genom fortbildning

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #3

För oss på Tjust Behandlingsfamiljer AB är det viktigt med vidareutbildning och nya kunskaper. I våras examinerades en av våra behandlingssamordnare från en Handledarutbildning och två av våra  leg. psykologer/psykoterapeuter genomgår nu en handledar- och lärarutbildning i psykoterapi.

Fredrica Klein arbetar som behandlingssamordnare hos oss och i våras blev hon klar med sin tre-terminers utbildning i Handledning i kognitivt-relationellt förhållningssätt på KRI (Kognitiva Relationella Institutet) i Stockholm. Utbildningen utgår från ett genomtänkt förhållningssätt till sig själv och sina egna brister i mötet med andra människor och bygger på ett upplevelsebaserat lärande.

Charlotte Lindvall och Anna-Karin Åkerman arbetar båda som leg. psykolog/psykoterapeut, och har nyligen påbörjat Handledare- och lärarutbildning i psykoterapi med relationell/dynamisk inriktning vid Linköpings Universitet. Utbildningen är på 45 poäng och genomförs under 1,5 år på halvfart. Utbildningen leder till att Charlotte och Anna-Karin ska kunna tillämpa kunskapen om psykoterapi-handledning i vår egen verksamhet, såväl som i utbildningssammanhang.

Relationell psykoterapi handlar om att utforska sig själv i mötet med en terapeut. Det är ett professionellt och samtidigt ett personligt möte mellan två människor. En grundtanke är att vi till stor del formas genom möten med människor i vår omgivning och möjlighet till förändring ligger i nya möten.

Elbil ett spännande led i miljöarbetet

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #3

Nissan elbilEtt år efter skapandet av en miljöpolicy för företaget kan VD Fredrik Lindvall konstatera att miljöarbetet på Tjust Behandlingsfamiljer AB kommit en bit på vägen. Inköpet av en ny elbil är ett stort steg i det omfattande arbetet.

I mitten av förra året skapades en miljöpolicy, med målet att höja kunskapen i den egna organisationen inom miljöfrågor och minska negativ miljöpåverkan i verksamheten. En handlingsplan och styrning från en intern miljöorganisation ska bl.a. leda till en bättre och effektivare hantering av avfall av och se över förbrukningen av kontorsmaterial. Idag är en aktiv källsortering det man kommit längst med bland de uppsatta målen.

Miljöarbetet har bara börjat

Det kan tyckas lätt att förändra rutiner inom den egna verksamheten, men det finns också utmaningar i och med flera kontor och genom att en del av personalstyrkan – familjehemmen, arbetar hemifrån.

– Vi har fått mycket positiva reaktioner och engagemang hos våra familjehem över miljöarbetet men en utmaning för oss är att öka och bibehålla engagemanget bland dem förklarar Fredrik Lindvall och berättar vidare: målsättningen är också att de vuxnas engagemang och kunskap ska föras vidare till de placerade barnen och höja deras miljömedvetenhet också.

Företagets första elbil

Transporter står för företagets största miljöpåverkan idag. Sedan tidigare har man flera olika miljöklassade bilar i sin bilpark, som sedan i somras har kompletterats med en elbil – en Nissan Leaf. Den drivs av ett litiumjon-batteri och har en räckvidd på drygt 19 mil på en laddning. Laddning görs genom ett vanligt eluttag, och batteriet laddas fullt på 4-10 timmar beroende på laddningstillvalet.

– Den är ett mycket bra komplement till våra kontor i Västervik och Vimmerby och dess närområden där de flesta av våra familjehem finns, menar Fredrik.

Både han och personalen har märkt av ett ändrat körsätt med den nya elbilen – det är inte bara det att bilen går tyst och att man bör vara extra uppmärksam då man kör i närheten av gående eller cyklister.

– Jag har personligen märkt att jag kör mer ”medvetet” – eftersom bilen har en mätare som på ett tydligt sätt visar förbrukningen så kör jag lite lugnare rent generellt.

Arbetet med att fortsatta miljösatsningar fortsätter och till hösten kommer personalen erbjudas en Eco Driving-kurs, som lär ut hur man bl.a. kör mer bränsleekonomiskt.

Vill du veta mer om hur Tjust Behandlingsfamiljer AB arbetar med sitt miljöarbete – kontakta VD Fredrik Lindwall på tel. 0490-343 46.

Jönköpingskontoret öppnar med meriterad personal

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #3

I augusti öppnade vårt Jönköpingskontor och har bemannats av Karin Zöögling och Jimmy Olausson. Karin är utbildad beteendevetare och kommer närmast från tjänsten som föreståndare på Västgötakollektivet i Tidaholm. Hon har tillträtt som platschef och förutom att driva den dagliga verksamheten har hon också det övergripande ansvaret för alla placeringar i regionen.

Jimmy har alldeles nyligen börjat hos oss som behandlingssamordnare. Han är utbildad behandlingspedagog och har senast varit enhetschef på ett behandlingshem. Jimmy har tidigare även arbetat som teamledare, utredare och behandlingsassistent.

Jönköpingskontoret
Brunnsgatan 20, 553 17 Jönköping
Tel. Karin – 036-860 20 21, Jimmy 036-860 20 22.