Rapport från forskningskonferens i Philadelphia

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #3

Eftersom Tjust Behandlingsfamiljer erbjuder psykoterapi till alla placerade barn och ungdomar som en del av vår behandlingsmodell, ser vi det som viktigt att följa forskning och utveckling också inom området psykoterapi. I juni deltog Anna-Karin Åkerman, Leg. psykolog och leg. psykoterapeut på vårt kontor i Norrköping, på Society for Psychotherapy Research (SPR) årliga internationella konferens i USA.

Konferensen, den 46:e i ordningen, anordnades i Philadelphia. SPR grundades i slutet av sextiotalet med syftet att minska avståndet mellan psykoterapiforskning och praktiserad psykoterapi. Det är en levande organisation inom vilken högst aktuell psykoterapiforskning presenteras och möten och utbyten möjliggörs både mellan forskare från olika länder men också mellan olika inriktningar. Temat för årets konferens var ”Psychotherapy: improving adaptation from the inner life to the outer world.” Här nedan följer ett axplock ur konferensen.

Frågeställningar om psykoterapi

En stor mängd intressanta studier presenterades rörande olika psykiatriska tillstånd och framför allt med olika tillvägagångssätt för att förstå vad som är verksamt i psykoterapi; något vi fortfarande vet för lite om. Forskningen har visat att etablerade psykoterapimetoder (såsom psykodynamisk psykoterapi eller KBT) får ett mycket likartat resultat. Vi vet att psykoterapi är verksamt men vad är verksamt och för vem?

Anknytningsbaserad familjeterapi

”Terapi med adolescenter – process, resultat och behandlingsavbrott” presenterades av Guy Diamond och medarbetare vilka forskar om anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). I en studie har man undersökt denna metod med 110 självmordsnära ungdomar och deras familjer, och jämfört med stödjande icke-direktiv terapi. Att arbeta med familjeterapi och med anknytningsteori som utgångpunkt grundar sig i att 20% av alla självmord bland tonåringar och 50% av alla allvarliga självmordsförsök är direkt tidsmässigt kopplade till konflikt med föräldrarna (Brent 1988). För att minska självmordsförsök och även självskadande är det enligt Diamond väsentligt att arbeta med anknytningsrelationerna direkt då anknytningsmönster är grunden för vår förmåga till affektreglering; dvs. att lära sig att reglera känslor och kunna trösta sig själv. Några resultat från studien presenterades inte men den är nu i sluttampen.

Panelpresentation om EAS

Anna-Karin medverkade i en panel med rubriken ”Affective moments in the psychotherapy process”, och presenterade där ett exempel på hur man kan utforska den psykoterapeutiska processen med hjälp av intrumentet Emotional Availability Scales (EAS). EAS är utvecklat av professor Zeynep Biringen vid Colorado State University som ett sätt att bedöma emotionell tillgänglighet mellan barn och vuxen. EAS utgår från anknytningsteori men bygger också på affektteori och aktuell psykodynamisk utvecklingspsykologi. Det är första gången man har använt EAS för att undersöka emotionell tillgänglighet i terapisituationen, i det här fallet i en terapi med en tonåring med depression. En slutsats är att EAS tycks fånga något väsentligt i den terapeutiska processen, men att manualen behöver vidareutvecklas till att bättre anpassas till psykoterapisammanhang.

Kvalitetsredovisning för 2014 visar mycket goda behandlingsresultat

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #3

KvalitetsredovisningVår Kvalitetsredovisning för 2014 är klar, och åter igen kan vi konstatera att vi når mycket goda behandlingsresultat i vår verksamhet. Bland annat ser vi i gruppen av inskrivna barn och ungdomar, att hela 100%, alla, förbättrat sin närvaro i skolan. Det är en viktig bidragande orsak till de förbättrade skolresultat vi också kan konstatera hos våra inskrivna och utskrivna barn och ungdomar. I våra uppföljande psykologbedömningar ser vi att normbrytande beteende minskar kraftigt, liksom att självbilden ökat, för våra inskrivna och utskrivna.

 

 

Kvalitetsredovisning
Ladda ner PDF
Tryckt exemplar: kontakta oss för att få ett ex. postat till dig.

Tjust Behandlingsfamiljer Årets Tillväxtföretag

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #3

På den årliga Tjustgalan i Västervik den 26 september, vann Tjust Behandlingsfamiljer det prestigefyllda priset som Årets tillväxtföretag i Västerviks kommun.

Under Tjustgalan delas varje år flera olika priser ut till företagare. Kriterier för Årets Tillväxtföretag är att det går till ”Nyskapande person eller företag i Västerviks kommun som visat prov på kreativ utveckling och genererat affärsmöjligheter inom verksamhetsområdet”. Priset utses och delas ut av näringlivsbolaget Västervik Framåt AB, och mottogs av Charlotte och Fredrik Lindwall.

charlotte-lindvallfredrik_lindvall

Att Tjust Behandlingsfamiljer uppmärksammats och prisats beror delvis på företagets starka och lyckade utveckling av flera etableringar på andra orter under senare år I kombination med Charlotte och Fredriks framgångsrika ledarskapsförmågor.

Skillnad I unga människors liv

Charlotte Lindwall menar att både hon och Fredrik alltid varit intresserade av andra människor och är genuint nyfikna, vilket också återspeglar sig till alla medarbetare, som bidrar till företagets framgångar.

– Det är superkul att vår utveckling uppmärksammas av Västervik Framåt kommenterar Fredrik Lindwall, och fortsätter; vi tycker att det är modigt och positivt av Västervik Framåt att välja ett företag från vård- och omsorgsbranschen – en bransch där privata aktörer inte alltid betraktas ur ett positivt sammanhang. Trots att det är en bransch som sysselsätter 160.000 människor och där många företagare är kvinnor. Vi är glada för att vi tillsammans med våra uppdragsgivare och personal gör skillnad i unga människors liv.