Välkommen på disputation

Denna artikel är del 1 av 1 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #5
Anna-Karin Åkerman
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi, IBL, Linköpings universitet

Fredagen den 20 oktober kl. 13:00 kommer Anna-Karin Åkerman att försvara sin avhandling.

”Relationally focused specialized foster care
– Relational experiences and changes in mental health and adaptive functioning”
och ni är hjärtligt välkomna!

Disputationen kommer att ske i sal KEY1, Hus Key, Campus Valla, Linköping.
Opponent är professor Nick Midgley, University College, London

Disputationen förväntas vara i 2-3 timmar.
Därefter sammanträder betygsnämnden. I väntan på betygsnämndens beslut inbjuds till bubbelmingel i personalrummet på Institutionen för beteendevetenskap och lärande, I-huset (mitt emot Key-huset).
Nick Midgley kommer också att hålla en föreläsning samma dag kl. 10:15 – 12:00 i sal A2 (byggnad A) med rubriken:
”What can therapists learn from a randomized clinical trial (RCT)? The IMPACT study and young people who drop out of therapy.”


Nick Midgley
University College, London