Norrköpingskontoret öppnar

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #4

Den första februari startar kontoret i Norrköping sin verksamhet i Norrköping Science Park. Vi är mycket glada att vi har kunnat rekrytera så erfaren och kompetent personal.

Platschef Anna-Karin Åkerman, tidigare verksam på kontoret i Västervik, har under hösten arbetat med rekrytering av behandlingsfamiljer och behandlingssamordnare (konsulenter). Vi välkomnar nu två nya behandlingssamordnare – Ibrahim Tekmen och Ninni Lagerdahl. Båda har en lång erfarenhet från arbete inom socialtjänst och behandlingshem för barn och ungdomar. Ibrahim kommer närmast från arbete inom familjerätt och Ninni har närmast arbetat med arbetsrehabilitering.

Vi har också ett flertal familjehem som vi står i startgroparna för att inleda samarbete med.  Våra familjer finns i närheten till Norrköping med ca 1 tim resa. I norr sträcker sig vårt nya arbetsområde till Vagnhärad och i söder till Gamleby. Västerut sträcker vi oss till Motala och Mjölby.

IAS intervju – nytt verktyg i utredningar

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #4

shutterstock_35114671Två medarbetare har under hösten gått utbildning i Intervju om anknytningsstil (IAS). Vår tanke är att börja använda IAS i en del utredningar av blivande behandlingsfamiljer. IAS kan ses som ett komplement till Kälvestensintervjun.

IAS är en intervju som mäter egenskaper hos omsorgsgivare med avseende på kvalitet i nära relationer, socialt stöd och trygg anknytningsstil. Intervjun täcker pågående stöd från partner och andra personer som står en nära och som man anförtror sig åt, attityder gällande anknytning i relation till närhet/autonomi och övergripande anknytningsstil hos vuxna. IAS tillförlitlighet som instrument har ett gott stöd i forskningen och kan sägas ha en socialpsykologisk utgångspunkt, och den är intervjuarbaserad; dvs. det är inte ett självskattningsinstrument.

Det finns egentligen bara ett annat tillförlitligt sätt att mäta anknytningsstil hos vuxna utöver IAS och det är genom en annan intervjuarbaserad metod, Adult Attachement Interview (AAI). AAI är en mer känd metod och än mer etablerad metod än IAS och den har en tydligare koppling till psykoanalytisk teori och man fokuserar där utöver på vad som sägs på hur det berättas. Karin Lundén, avdelningen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, är den som har tagit IAS till Sverige och som nu utbildar i metoden tillsammans med psykolog och socionom Kerstin Frygner. Karin Lundén menar att just inom socialtjänstens sammanhang kan det finnas en fördel i att använda just IAS eftersom intervjun har ett vardagligt språk och utforskar benägenhet att söka stöd hos andra och pågående nära relationer.

Inspirerande föreläsningar vid vårt 10-års jubileum

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #4

Vid vårt 10-års jubileum den 18 september anordnade vi en inspirerande och intressant föreläsningsdag. Gäster var Tor Wennerberg som talade om anknytning och dess utveckling, och ett par representanter från våra behandlingsfamiljer talade om ”Gyllene ögonblick” i vardagen. 

Hela Tjust Behandlingsfamiljers verksamhet vilar på grundsynen att det i förstone är det relationella i vårt arbetssätt som läker barnen och ger dem tillit till sig själva och till sin omvärld. I vårt sätt att arbeta ingår också ett starkt inslag av att vi tillsammans reflekterar över vad som sker hos barnet, hos oss själva och inte minst över det som sker oss emellan; vi har ett mentaliserande förhållningssätt till det som relationen innehåller och för med sig.

På ett mycket intresseväckande sätt redogjorde Tor Wennerberg,  leg. psykolog, författare och föreläsare,för hur hela identitetsutvecklingen starkt påverkas av de tidiga anknytningserfarenheter man gör som liten. Hur de trygga eller otrygga upplevelser vi har av anknytning, separation och differentiering inverkar genom hela livet på vår förmåga och våra känslor inför att vara i relation med andra.

Läs mer

Gåva till barncancerfonden

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #4

Många av er uppmärksammade att vi på Tjust behandlingsfamiljer inte skickade några traditionella julkort. Vi valde istället att stödja Barncancerfonden genom att köpa deras digitala julkort, Hopp.

Barncancerfonden arbetar med  att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara, att ett barn får en cancerdiagnos. Barncancerfonden arbetar för att underlätta livet för de här familjerna. En av de främsta uppgifterna är att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet.

Vi tycker att det känns naturligt att bidra till Barncancerfondens arbete då det på sätt och vis ligger nära det arbete vi själva gör för att barn, ungdomar och deras familjer skall få möjlighet att må bra och kunna växa och utvecklas.

Läs mer om Barncancerfondens arbete på http://www.barncancerfonden.se/