Personal


Lina Edelborg

Behandlingssamordnare

Tel: 0490 343 35

Rebecka Nietsche

Leg Psykolog/ Leg Psykoterpeut

Tel: 036 860 20 20

Malin Holm

Behandlingssamordnare

Tel: 036 8602029

Robert Eriksson

Behandlingssamordnare

Tel: 0490-762297

Konny Lindblom

Utvecklingsledare

Tel: 0114619959

Mattias Bradley

Behandlingssamordnare

Tel: 0490-762296

Lars Bask

Leg Psykolog/ Leg Psykoterapeut

Tel: 011-4619958

Pia Skillberg

Behandlingssamordnare

Tel: 011-4619956

Sara Sirén

Leg psykolog

Tel: 0492-14685

Björn Storbaek

Behandlingssamordnare

Tel: 036-8602022

Åsa Hörnell

Behandlingssamordnare

Tel: 0492651087

Anders Pewe

Ekonomichef/Kvalitetssamordnare

Tel: 0490-76 22 95

Gunilla Nyström

Platschef Norrköping

Tel: 011-300 48 53

Matilda Agebjörn

Behandlingssamordnare

Tel: 0492-14681

Malin Nytorpet

Behandlingsamordnare

Tel: 0492-651086

Miriam Fohlin

Leg Psykolog

Tel: 0113004852

Jan-Åke Eriksson

Behandlingssamordnare

Tel: 011-3004855

Jennie Sjöblom

Behandlingssamordnare

Tel: 0490 34436

Fanny Vesström

Behandlingssamordnare

Tel: 011 3004851

Louise Gladh

Behandlingssamordnare

Tel: 0113004854

Karin Brunbäck

Behandlingssamordnare

Tel: 036-8602027

Liselott Josefsson

Leg Psykolog/ Leg Psykoterapeut

Tel: 036-8602025

Kristina F Rosenqvist

Leg Psykolog/ Leg Psykoterapeut

Tel: 036-8602026

Maria Johansson

Behandlingsamordnare

Tel: 036-8602024

Karin Zöögling

Platschef Jönköping

Tel: 036-8602021

Anna-Karin Åkerman

Leg Psykolog/ doktorand

Tel: 0490-34337

Annika Karlén

Behandlingsamordnare

Tel: 0490-34345

Anna Ege

Behandlingsamordnare

Tel: 0490-34347

Maria Kjellén

Ekonomiassistent

Tel: 0490-343 48

Jenny Johansson

Platschef Västervik

Tel: 0490-34338

Charlotte Lindvall

Platschef vVD/Metodchef Leg. psykolog/Leg. psykoterapeut Handledare

Tel: 0490-34344

Fredrik Lindwall

Vd/Föreståndare

Tel: vx 0490-343 46 dir 0490-343 36

Rikard Kvist

Leg psykolog

Tel: 0490-34442