Fanny Vesström

Behandlingssamordnare

Tel: 011 3004851

Skicka e-post till Fanny Vesström

Utbildning:Kandidatexamen till Beteendevetare (180) hp, ICDP Nivå 2, vägledare, Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering (7,5)hp, Linköpings UniversitetGenuspedagogik och lärande (15)hp, Umeå universitet