Kristina F Rosenqvist

Leg Psykolog/ Leg Psykoterapeut

Tel: 036-8602026

Utbildning: Leg psykolog/Leg psykoterapeut EPU Erica stiftelsen, Korttidsterapi med ungdomar och unga vuxna, KPU, Mentaliseringsorienterad barnterapi med parallellt föräldraarbete MBT-C