Tjust Familjehemsteam – flexibel tjänst för socialtjänst

Tjust Behandlingsfamiljer har sedan flera år tillbaka arbetat med en tjänst till socialförvaltningar
vi kallar Tjust Familjehemsteam. En tjänst som stödjer barn, ungdomar
och familjehem inom socialtjänstens regi, och som erbjuder ökat stöd till kommunens
socialtjänst i kortare och tidsbegränsade insatser.

Tjust Familjehemsteam arbetar i form av familjehemsteam, som kombinerar våra resurser och
kompetenser i samarbete med kommunens egna resurser i det kommunala familjehemmet. Vi
har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta behandlingsmässigt under svåra processer.

En stark resurs

Vi har ett relationsinriktat synsätt vilket innebär ett fokus på att utveckla den unges och
sammanhangets förmåga till samspel och att skapa meningsfulla och bärande relationer.
Tjust Familjehemsteam ökar insatserna i familjehemsplaceringen under en tid för att kunna
undvika sammanbrott och omplaceringar. Tjust Familjehemsteam kan med fördel användas
till de lite yngre barnen och deras familjehem som behöver hjälp att utveckla och stärka
anknytningen och samspelet i början av en placering.

Flexibelt

Tjust Familjehemsteam består av familjehemsteam, behandlingssamordnare, leg. psykologer
och psykiatriker. Tjänsten innebär möjlighet att snabbt öka omfattningen på insatserna och
stödet till den unge och till familjehemmet vid behov. Tjänsten kan lätt anpassas eller avvecklas
när behoven förändras.

Satsningen på den nya verksamhetsgrenen som ett komplement till våra behandlingsfamiljer ser Fredrik Lindwall, VD och föreståndare på Tjust Behandlingsfamiljer, som en naturlig utveckling av verksamheten. Tjust Behandlingsfamiljer firar i år 10 år och har under åren byggts upp till en stabil verksamhet med stor kompetens hos personalen.

Kontakta resp. platschef för mer information

Jönköping Karin Zöögling | Tel. 036-860 20 21 | karin (at) tjustbehandlingsfamiljer.se
Västervik Jenny Johansson | Tel. 0490-343 38 | jenny.j (at) tjustbehandlingsfamiljer.se
Norrköping Charlotte Lindwall | Tel. 0490-343 44 | charlotte (at) tjustbehandlingsfamiljer.se
Vimmerby Annika Kratz | Tel. 0490-344 41 | annika.kratz (at) tjustbehandlingsfamiljer.se